Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تعریف و نقش عامل چهارم در مدیریت پروژه‌ها

در كشور ما اكثر پروژه‌ها با نظام 3 عاملی (كارفرما، مشاور و پیمانكار) اجرا می‌شود. در این نظام، وظیفه هماهنگی و مدیریت امور با كارفرما می‌باشد. این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف كارفرما به خوبی صورت نمی‌گیرد. به همین علت، بیش‌تر پروژه‌ها با تأخیر در زمان و افزایش هزینه‌ها مواجه است. جهت تعدیل این مشكل نظام 4 عاملی كه مدیریت پروژه به عنوان عامل چهارم به 3 عامل دیگر افزوده شده در سال 1378 از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد شد. در این نظام وظایف كارفرما در قالب قراردادی به یك شركت تخصصی مدیریتی محول می‌شود.

عامل چهارم، عاملی «‌سازمان افزار» است كه 3 عامل دیگر را با هم هماهنگ می‌كند.

به منظور حفظ یكپارچگی پروژه و اطمینان از روند صحیح امور و هدایت و نظارت كلی پروژه و نیز معماری كلی پروژه، مشاور عامل چهارم به تشخیص كارفرما انتخاب می‌گردد. عامل چهارم در طول همكاری و اجرای پروژه، همراه و همگام با كارفرما عهده‌دار طراحی و اجرا و نظارت پروژه خواهد بود. وظیفه عامل چهارم، ارایه خدمات مشاوره در حوزه‌های مورد توافق كارفرما و نیز نظارت بر امور اجرایی و تأیید خروجی‌‌های كارگروه‌های تخصصی قبل از ارایه به كارفرما طرح است. هم‌چنین عامل چهارم عهده‌دار تأیید روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی است تا یكپارچگی پروژه همواره حفظ گردد. تهیه و تدوین تقاضا برای پروژه‌های مختلف نیز بر‌عهده عامل چهارم می‌باشد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.