Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

چرایی ارزیابی

بطور معمول ممیزی ها برای بررسی وجود یك سیستم یا نظام مدیریتی /محصول استفاده شده و با دو محور بیرونی و داخلی صورت می­گیرد. یافتن نقاط كاستی یا مغایرت برای حل و فصل و بهبود مكانیزم های داخلی قطعاً از مزیتهای این موضوع بوده كه بیشترین توجه به مدبران ارشد مجموعه را به خود جلب می­نماید.

اما توجه اكید به وجود یا عدم وجود بدون توجه به لحاظ یا رعایت حداقل ها را بدنبال داشتند و از روی وجود گواهینامه های صادره توسط فرآیند ممیزی نمی توان به سطح كیفیت پی برد.

وجود زبان مشترك، داشتن حداقل قابل قبول در این حیطه بیشترین دلیل صدور گواهینامه می­باشد كه البته در قالب موارد برای تجارت های بزرگ یا طولانی ممیزی های مشتری فارغ از وجود گواهینامه بخطر همین بی­اعتمادی به سطح واقعی كیفیت و یا وجود ابهام در آن برنامه ریزی و اجراء گردد.

لذا در عالب موارد گواهینامه های سیستمی به تنهائی تائید و ارسال محصولات یا ارائه خدمات را برای مشتری قابل اعتماد نكرده و ممیزی های تكمیلی نظیر ممیزی های محصول یا انواع تائیدیدهای دیگر را نیز به دنبال می­آورد.

در حیطه ارزیابی و تعیین سطح این یعنی تعیین سطح این مزیت یعنی تعیین سطح از توانمندی­ها، خدمات و كیفیت بطور مشخص یكی از دلایل انتخاب فرآیندهای ارزیابی برای تعیین درجه و میزان كیفیت بوده استفاده می­گردد.

غالباً ارزیابی های در حوزه­های تعالی و یا مواقع نیاز به ایجاد دسترسی برای بهبود مستمر و زمینه سازی توسعه پایدار بكار گرفته میشود . قطعاً تعیین درجه یا میزانی از برآورده شدن خواسته مشتریان نیز می­تواند مكمل ارزیابی ها شده و ملاك قضاوت در مورد توانمندی محموعه را دقیق تر نماید.

توجه می­شود كه با ابزار ارزیابی می­توان تفاوت بین دو تطابق در موضوع مشابه را تشخیص داده و تعیین نمود. مثال وجود كافی شاپ در یك هتل و میزان یا سطح كیفیت قهوه آماده شده یا نوع سرو آن در سطحی از مجموعه كیفیت های مختلف و متناسب با درجه یك مجموعه یك نمونه واقعیو قابل تامل است.

ارزیابی های علاوه بر مبنا (ضابطه) و منطق ارزیابی به مدل امتیاز دهی نیز مجهز می­باشد كه می­تواند در سطح و عمق اندازه گیری لازم را انجام داده و بطور دقیق تر و شفاف تری ابعاد كیفیتی ارائه خدمات و همینطور حصول اطمینان از استمرار این كیفیت را نشان دهد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.