[ux_slider]

[/ux_slider]
[section]

[title text=”اشتراک چیست؟”]

اشتراک سرویسی است که مطالب به صورت تدریجی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و به صورت ماهانه خریداری می شود و به مدت یکماه می توانید از محتواهای ارائه شده استفاده نمایید.سرویس اشتراک برای کسانی مناسب است که می خواهند با صرف اندک زمانی در روز یک قطعه مطلب را یاد بگیرند و در زمینه ای خاص همیشه به روز باشند.

دوره های اشتراکی مدیرانِ آی تی شامل انواع مختلفی است که در زیر نمونه های آنها را مشاهده می فرمایید مانند ریزدرس،دوره های بلند مدت ماهانه،…

[/section]
[section bg_color=”rgb(249, 249, 249)” border=”5px 5px 5px 5px” border_style=”dotted”]

[title text=”ریزدرس چیست؟”]

ریزدرس یک خدمت آموزشی به صورت اشتراک ماهانه است که در طول ماه، قطعه مطالب آموزشی کوچک در اختیار مشترکین ریزدرس قرار خواهد گرفت.ریزدرس بهترین روش برای فراگیری یک مطلب است و با ریزدرس می توانید همیشه سطح تخصص خود را در زمینه ای خاص بالا ببرید و همواره به روز باشید.

[title text=”ریزدرس های آموزشی” tag_name=”h4″]

[ux_pages parent=”15378″ width=”full-width” depth=”4″ depth_hover=”2″ text_align=”center”]

[/section]