کتاب افزایش تضمینی فروش

۴۵,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

این کتاب قدم صفر تمام اقدامات بازاریابی شماست؛ اگر سیستمی که در این کتاب توضیح داده ایم، در شرکت شما پیاده نشود خواندن صدها کتاب بازاریابی،هک رشد و فروش و دانستن صدها ایده درجه یک، هرگز نمی تواند به شما کمک کند.

کتاب افزایش تضمینی فروش